Datapolitik

På denne side kan du læse vores datapolitik

LokalBolig A/S (”LokalBolig”) er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at LokalBolig er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger LokalBolig behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed. 

 

1. DATAANSVARLIG

 

LokalBolig A/S, CVR-nr. 78 48 80 18, Slotsgade 36C, st., 3400 Hillerød, telefon 48 28 34 00, e-mail lokalbolig@lokalbolig.dk, er dataansvarlig. 

 

2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL

 

I forbindelse med køb og salg af bolig, herunder besvarelse af henvendelse fra mulige købere og sælgere, tilmelding til LokalBolig’s køberkartotek samt i forbindelse med vurdering af ejendomme eller såfremt du indgår et samarbejde med LokalBolig, har LokalBolig i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:

 

 Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer 
 Personnummer/CPR.nr.
 Kontonummer 
 Kopi af sygesikringsbevis og kørekort eller andet billede-ID
 Økonomiske oplysninger

 

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven/persondataloven og persondataforordningen.

 

LokalBolig’s behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, som LokalBolig har i at behandle og opbevare kundedata, samt nødvendigheden heraf for at kunne gennemføre ejendomshandler, vurdere kunders ejendomme, finde boliger til kunder, besvare kundehenvendelser samt tilmelde kunder til køberkartoteket. 

 

Derudover udspringer behandlingsgrundlaget af, at LokalBolig i forbindelse hvidvaskloven er forpligtet til at indsamle og opbevare sygesikringsbevis og pas, kørekort eller andet billed-ID, jfr. artikel 6 (1) (c) i persondataforordningen. 

 

LokalBolig kan endvidere behandle oplysninger om CPR-nr., når der er behov for at sikre en entydig identifikation af dig, eller såfremt behandlingen kræves i forbindelse med kommunikation med offentlige myndigheder, herunder særligt tinglysningsretten, jfr. databeskyttelseslovens regler om behandling af CPR-nr.

 

Såfremt du indgår i et samarbejde med LokalBolig, har LokalBolig en legitim interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, i at behandle nødvendige personoplysninger om dig.

 

3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER

 

Dine personoplysninger behandles udelukkende af LokalBolig og relevante butikker i LokalBolig-kæden, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller opgavens art. Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang eksempelvis blive videregivet til offentlige myndigheder, sagens parter og rådgivere. Dit CPR-nr. vil blive videregivet til tinglysningsretten i forbindelse med eventuel tinglysning. 

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til vores samarbejdspartnere og databehandlere, såfremt videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig for LokalBolig’s behandling af din sag.

 

4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING ELLER INDSIGELSER

 

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer LokalBolig har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer LokalBolig en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

 

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset. Såfremt du under sagens behandling, gør indsigelser mod LokalBolig’s behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for behandling af sagen, jfr. pkt. 2, vil LokalBolig ikke længere kunne behandle sagen og sagen vil blive afregnet iht. de indgåede aftaler. 

 

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor LokalBolig ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder.

 

Hvis du ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig hos LokalBolig, eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til lokalbolig@lokalbolig.dk eller telefon 48 28 34 00. 

 

5. DATAPORTABILITET

 

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig. 

 

6. VARIGHED AF OPBEVARING 

 

Personoplysningerne i forbindelse med køb og salg af ejendomme vil blive opbevaret forsvarligt i 10 år fra sagen er arkiveret. Dette er bl.a. med henblik på opfyldelse af bogføringsloven samt håndtering af eventuelle ansvarssager. 

 

Oplysninger om mulige købere: Såfremt der ikke indgås en købsaftale, slettes oplysningerne 6 måneder efter seneste aktivitet (via telefon, mail eller app). 

 

Mulige sælgere: Såfremt der ikke indgås en formidlingsaftale, slettes oplysningerne 1 år efter sidste aktivitet. 

 

Oplysninger i køberkartoteket slettes efter 6 måneder, medmindre du bekræfter, at oplysningerne skal opbevares i yderligere 6 måneder. 

 

Kopi af sygesikringsbevis og kørekort eller andet billede-ID opbevares af hensyn til hvidvaskloven i 5 år fra modtagelsen. 

 

Personoplysninger om samarbejdspartnere, opbevares i 6 måneder efter samarbejdet er ophørt. 

 

7. KLAGE 

 

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. 

 

Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.

 

Nærværende politikker er senest revideret 01.05.2018.

 

Læs vores cookiepolitik her
 

Vi gør salg af boliger til en god oplevelse ved en fagligt kompetent indsats, baseret på et stort lokalkendskab.
Cookiepolitik
Datapolitik
Vi er lokale i hele Danmark

LokalBolig samarbejder med

Internet Explorer-browseren understøttes ikke.

Fortsat brug af Internet Explorer er på eget ansvar.
Brug i stedet en af nedenstående browsere: